Category Archives: ŞAHİN YENİŞEHİRLİOĞLU’NUN YAZILARI

MÖ 347 de ÖLEN PLATON’UN “DEVLET” ADLI ESERİNDEN

PROF. DR. ŞAHİN YENİŞEHİRLİOĞLU

Aşağıdaki
paragraf, milattan Önce 427’de doğup 347 de ölen
Platon’un bu tarihte kaleme aldığı devlet adlı
eserinden alıntıdır

PLATON Demokrasilerde
işsiz güçsüz takımı devletin başına geçer ama
bunların en tehlikelileri ağzı iyi laf yapan, gündelik
sorunlara çözüm getirenlerdir. Bu kişiler düzen içinde
yaşayıp zengin olanlardan vergi toplar, bu paraları
genellikle kendileri için harcar, bir kısmını da yine
işsiz güçsüz halk kitlelerine sus payı olarak
dağıtırlar. Bu arada zenginler için haksız
suçlamalarda bulunurlar ve halkı zenginlere düşman
ederler. Halkı oligarşi tekrar gelecek diye korkuturlar ve
halk kendine bir koruyucu seçer.

Tiranlığın
Doğuşu
Halkın başına
geçen koruyucu çokluğun kendine kul köle olduğunu
görünce yurttaşların kanına girmeden edemez, lekeleme
yolunu tutar, onu bunu suçlayıp mahkemelerde
süründürür, kimini sürer kimini öldürür. Böyle bir
adam zorba devletini kurmuş ve zorba olmuştur. Zorba hükümranlığını
sürdürmek için sürekli şiddete başvurmak
zorundadır. Kimlerde yürek, üstünlük, akıl,
kudret görürse bu kişileri bir şekilde tasfiye eder.

Halk yağmurdan
kaçarken doluya tutulmuştur. Zenginler özgürlüklerini
alacak zannederken eli sopalı biri tarafından köle gibi
yönetilmeye başlamıştır. Aşırı ve düzensiz
özgürlük ona köleliğin en ağırını en belalısını
getirecektir.

Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under ŞAHİN YENİŞEHİRLİOĞLU'NUN YAZILARI